Terra Nova Antwerpen

nl

tn

Consort for Research in Classical Music

Op zoek naar ons cultureel patrimonium

Terra Nova Antwerp is een muzikaal onderzoeksconsort met Antwerpen als thuishaven. Het gaat actief op zoek naar ongekende of verdwenen waardevolle muziek met als doel deze ontdekkingen op een podium opnieuw tot leven te brengen. In het concertprogramma worden deze werken naast gevestigde waarden van onze westerse muziekcultuur geplaatst. Tijdens een Terra Novaconcert ervaart het publiek een unieke muzikale vondst
in combinatie met een alom bekend meesterwerk.

Verdwenen tussen Mozart en Beethoven; de ontdekking van H.J. de Croes

was het startproject van Terra Nova Antwerp. Het consort streeft naar een zo breed mogelijke samenwerking tussen artiesten, onderzoekers en spelers uit het culturele landschap. Zo kwam dit project tot stand in coproductie met deSingel en met steun van de Vlaamse Overheid, Belfius Bank en Ecomed. Vlad omringde zich bij de opname en uitvoeringen met het kruim van de Vlaamse musici.

De koppeling cd-opname / concertproductie

Terra Nova Antwerp wil tot op heden onbekende, dus onbeminde muziek,, een definitieve plaats in het muzikale landschap geven. Daarom wordt er samen met de podiumuitvoeringen een cd-opname van gemaakt. Op deze manier wordt de enorme
hoeveelheid tijd en energie die aan het onderzoeksproces voorafgaat bewaard, en maakt die oude-nieuwe muziek niet enkel op papier, maar ook klinkend deel uit van ons cultureel patrimonium.

DSCF8362_BC2_Snapseed

fr

tnA la recherche de notre patrimoine culturel.

Terra Nova Antwerp” est un ensemble musicale de recherche dont Anvers est le port d’attache. Il est actif dans la recherche d’oeuvres musicales de grande valeur oubliées ou disparues avec comme objectif de donner vie à ces découvertes sur scène. Ces oeuvres prennent place dans le programme de concert à côté de chefs-d’oeuvre confirmés de notre histoire musicale d’Europe de l’Ouest. Le public expérimente donc un univers musical vierge en combinaison avec des oeuvres déjà connues.

Disparu entre Mozart et Beethoven; la découverte de H.J. de Croes

était le premier projet de “terra Nova Antwerp”. Il est le fruit d’une collaboration aussi large que possible entre les artistes, chercheurs et musiciens issus du paysage culturel. C’est pourquoi ce projet est devenu une coproduction avec “de Singel” et avec le soutien de la région flamande, Belfius banque et Ecomed. Pour l’éxécution, Vlad s’est entouré de la crème des musiciens flamands.

La combinaison d’enregistrements de cd et de la production de concerts.

A ce jour, “Terra Nova Antwerp ” souhaite offrir une place définitive dans notyre paysage musicale à ces pages musicales inconnues. C’est pourquoi l’enregistrement d’un cd est associé à l’exécution des oeuvres sur scène. de cette manière le temps considérable et l’énergie consacrés au processus de recherche sont valorisés, et fait de cette musique à la fois ancienne et nouvelle pas seulement une réalité sur papier mais surtout une réalité sonore appartenant à notre patrimoine culturel.

gb

In search of our cultural heritage

Terra Nova Antwerp is a musical research ensemble based in Antwerp. The ensemble seeks out interesting unknown or forgotten music and breathes new life into it on the concert platform. These works are presented in the concert programme
alongside more familiar works of the western musical repertoire. At a Terra Nova concert the audience has the chance to hear a unique musical discovery as well as a familiar masterpiece.

Gone missing between Mozart and Beethoven – the discovery of H.J. Croes

The revival of H.J. Croes was Terra Nova Antwerp’s first project. The ensemble endeavours to bring about the widest possible collaboration between performers, researchers and other actors in the cultural landscape. This initial project came into being as a coproduction with deSingel and with the support of the Flemish Government, Belfius Bank and Ecomed. Vlad was ably assisted by the cream of the Flemish musical world during the performances.

The connection between CD recordingand Concert Production

Terra Nova Antwerp wants to give unknown and consequently unloved music a place in the modern musical landscape. For this reason a CD recording was prepared to accompany the concert performances. In this way the immense investment in time and energy involved in the research process can be recovered, as well as allowing this new “old” music to be preserved not just on paper but as part of our aural heritage as well.

de

tnAuf der Suche nach unserem kulturellen Erbe

Terra Nova Antwerp ist ein in Antwerpen beheimatetes musikalisches Forschungs-Consort. Es geht aktiv auf die Suche nach wertvoller unbekannter oder verschwundener Musik, mit dem Ziel, diese musikalischen Entdeckungen erneut auf einer
Bühne aufzuführen. Im Konzertprogramm werden diese Werke neben die bewährten Werte unserer westlichen Musikkultur gestellt. Das Publikum macht so die Erfahrung einer einzigartigen musikalischen Entdeckung, kombiniert mit einem bekannten Meisterwerk.

Verschwunden zwischen Mozart und Beethoven

Das Startprojekt von Terra Nova Antwerp war die Entdeckung von H.J. de Croes. Das Consort bemüht sich um eine möglichst breit gefächerte Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Forschern und Repräsentanten der kulturellen Landschaft. So entstand dieses Startprojekt in Koproduktion mit deSingel und dank Unterstützung der flämischen
Regierung, der Belfius Bank und des Unternehmens Ecomed. Bei seiner Arbeit umgab sich Vlad dazu mit der Crème de la Crème flämischer Musiker.

Koppelung CD-Aufnahme und Konzertproduktion

Das Ziel von Terra Nova Antwerp ist es, bisher unbekannter oder verschwundener Musik einen endgültigen Platz in der musikalischen Landschaft einzuräumen. Deshalb werden diese Werke nicht nur auf der Bühne aufgeführt, sondern auch auf CD aufgenommen. Auf diese Weise geht die enorme Menge Zeit und Energie, die dem Forschungsprozess vorausgeht, nicht verloren, und wird die alte-neue Musik nicht nur auf Papier, sondern auch “klingend” Teil unseres kulturellen Erbes.